LATEST MANGA RELEASES

Thánh Khư

Lượt xem: 1133 - on-going
0
Chapter 267 05/04/2024
Chapter 266 30/03/2024

Tử Thần

Lượt xem: 479 - on-going
5
Chapter 169 06/03/2024
Chapter 168 06/03/2024

Sát Thủ Peter

Lượt xem: 708 - on-going
0
Chapter 35 09/04/2024
Chapter 34 09/04/2024

Linh Mục Tha Hóa

Lượt xem: 359 - on-going
0
Chapter 50 05/04/2024
Chapter 49 26/03/2024

Phong Lôi Kiếm

Lượt xem: 753 - on-going
0
Chapter 109 06/03/2024
Chapter 108 29/02/2024

Tôi Thăng Cấp Trong Lúc Ngủ

Lượt xem: 160 - on-going
0
Chapter 104 05/04/2024
Chapter 103 01/04/2024

Học Viện Của Con Trai Quỷ Vương

Lượt xem: 574 - on-going
0
Chapter 52 28/03/2024
Chapter 51 06/03/2024

Kiếm Ma Đạo

Lượt xem: 793 - on-going
0
Chapter 70.5 01/04/2024

Kiếm Sĩ Thiên Tài Của Học Viện

Lượt xem: 3956 - on-going
5
Chapter 43 10/04/2024
Chapter 42 10/04/2024

Thiên Ma Không Muốn Thăng Cấp

Lượt xem: 126 - on-going
0
Chapter 37 08/04/2024
Chapter 36 30/03/2024

Toàn Chức Pháp Sư

Lượt xem: 9155 - on-going
3
Chapter 1179 10/04/2024
Chapter 1178 06/04/2024

Tây Du Ký ngoại truyện

Lượt xem: 1209 - on-going
3
Chapter 315 05/04/2024
Chapter 314 01/04/2024

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Lượt xem: 1914 - on-going
0
Chapter 444 06/04/2024
Chapter 443 06/04/2024

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Lượt xem: 1653 - on-going
0
Chapter 510 06/04/2024
Chapter 509 06/04/2024

Đệ Nhất Danh Sách

Lượt xem: 1622 - on-going
0
Chapter 334 12/03/2024
Chapter 273 10/04/2024

Hồi Quy Giả Về Hưu

Lượt xem: 217 - on-going
0
Chapter 36 11/04/2024
Chapter 35 04/04/2024

Kagurabachi

Lượt xem: 215 - on-going
5
Chapter 22 29/03/2024
Chapter 21 16/03/2024

Truyền Võ

Lượt xem: 1030 - on-going
0
Chapter 224 10/04/2024
Chapter 223 09/04/2024
Truyện chữ
Truyện audio
Truyện ma
Review phim
Review truyện
Sách audio
Group chat
Trang chủ
Truyện HOT
Chương mới
Lọc truyện
Ngẫu nhiên