0
Your Rating
Xếp hạng
N/A, it has 37 views
Tên khác
异色北冕战歌; 異色北冕戰歌 闇; の中のクラウン; Crown in the Darkness; Crown of the Darkness; Crown of the Middle of Darkness; The Crown of the Dark Center; Yami no Naka no Kuraun
Tác giả
Thể loại